Equischool, z.s.

kontaktujte nás

seznam termínů

603 249 676

kontaktujte nás
seznam termínů

603 249 676

Kdo jsme

O jezdeckém klubu EquiSchool

EquiSchool, z.s. dříve Jezdecký klub strážné sedlo, je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Královém pod s.zn. L3625. Jde o dobrovolný spolek občanů provozujících tělovýchovu, turistiku a zejména jezdecký sport, chov koní a společenský život kolem jezdeckého sportu.

„Nejlepší pro nitro člověka
je aura obklopující koně“ Winston Churchill

Jezdecké víkendové lekce

Přehled akcí pořádaných jezdeckým klubem EquiSchool v Zárybech.

Podrobnosti

Jezdecké výuky na koních

Pořádáme Celoroční a Sezónní výuky jízdy na koni pro děti v Zárybech u Brandýsa nad Labem a v místě Dolní Oldříš ve Frýdlantském výběžku.

=

Prázdninové jezdecké tábory

=

Jezdecké dny

=

Celoroční výuky

Adresa

EquiSchool, z.s.
Břehová 9, 110 00 Praha 1
IČ: 70 81 42 61

Email

info@www.equischool.cz

Telefon

tel: +420 603 249 676

EQ

EquiSchool, z.s.
Břehová 9, 110 00 Praha 1
IČ: 70 81 42 61