Dolní Oldříš

Jezdecké tábory

Po 25 letech působení ve Strážném v Krkonoších jsme se rozhodli pro přesunutí našich táborů do nové lokality, a to do nádherné přírody Lužických hor. Našim novým působištěm od letošního léta malebná vesnice Dolní Oldříš ve Frýdlantském výběžku, kde se tábory zase více přiblíží k původní myšlence “prázdniny na vesnici u babičky”, tak jak tomu bylo na začátku v roce 1998, kdy jsme se rozhodli uspořádat první ročník táborů.

Hlavní náplní táborů je intenzivní výuka jízdy na koni. Děti si osvojí základy péče o koně a získají znalosti týkající se jejich ošetřování. Tábory jsou primárně sportovně zaměřeny, ale nechybí v nich ani aktivity zaměřené na rozvoj vědomostních a výtvarných dovedností.

Na tábor mohou jet jak začátečníci tak i pokročilí jezdci. Každému dítěti je přidělen kůň nebo pony, který odpovídá jeho jezdeckým dovednostem, a o kterého se v průběhu pobytu stará. Děti jsou na ježdění rozděleny do skupinek dle věku a dovedností, abychom zajistili co nejefektivnější výuku.

Jezdecký výcvik zahrnuje výuku jízdy na koni od základů po drezůrní a skokové tréninky. Malé jezdce seznamujeme také s přirozenou komunikací s koňmi jako nedílnou součástí jezdeckého vzdělání. Pravidelně s dětmi vyrážíme i na vyjížďky po okolí.

Vedoucí a instruktoři mají dlouholetou zkušenost s vedením dětských táborů i s výukou jízdy na koni.

Překrásně zrekonstruovaný Statek Dolní Oldříš ( www.statekdolnioldris.cz ) se nachází na samém konci obce Dolní Oldříš. V okolí statku se nachází 160ha pastvin , na kterých se pasou nejen naši koníci ale také stáda telátek a krav. Hluboké lesy jsou plné krásných cest pro vyjížďky na koni, pro jezdecký výcvik máme k dispozici kruhovou i travnatou jízdárnu.

Abychom se maximálně přiblížili prázdninové atmosféře, budou děti ubytovány v překrásném společném půdním prostoru, kde budou spát na takzvaných hambálkách, viz. Foto.

Tábory jsou pro letošní rok vypsány pouze na pět turnusů a maximální počet dětí v turnusu je 12. Věříme , že se dětem naše nové působiště bude líbit a zamilují si jej, stejně jako my!

Těšíme se na společně prožité chvíle a dobrodružství 🙂

30.6. - 7.7. 20234 volná místa13 500,-příjezd na tábor do 18hod, odjezd po 17hod
9.7. - 15.7.2023 obsazeno10 500,-příjezd na tábor ve 14hod, odjezd sobota dopoledne
16.7. - 22.7. 20236 volných míst10 500,-příjezd na tábor ve 14 hod, odjezd sobota dopoledne
23.7. - 29.7. 20232 volná místa10 500,-příjezd na tábor ve 14hod, odjezd sobota dopoledne
30.7. - 4.8. 2023 obsazeno10 500,-příjezd na tábor ve 14 hod, odjezd po 17 hod

Oldříš

Dolní Oldřiš č. p. 23

Bulovka

Dejte svým dětem jedinečný zážitek!