O klubu

Náš příběh

Equischool, z.s. dříve Jezdecký klub strážné sedlo, je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Královém pod s.zn. L3625. Jde o dobrovolný spolek občanů provozujících tělovýchovu, turistiku a zejména jezdecký sport, chov koní a společenský život kolem jezdeckého sportu.

Praktická činnost našeho jezdeckého klubu spočívá v zajišťování náplně volného času dětí, vytváření podmínek pro výchovu mladých jezdců, pořádání výcvikových jezdeckých táborů pro děti. Tyto aktivity provozujeme v obci Strážné v Krkonoších a v obci Záryby, v okrese Praha-východ.

Dejte svým dětem jedinečný zážitek!