O klubu

EquiSchool, z.s., dříve Jezdecký klub strážné sedlo, je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Královém pod s.zn. L3625. Jde o spolek milovníků koní, jezdeckého sportu a vůbec všeho, co s chovem koní souvisí.

Praktická činnost našeho jezdeckého klubu spočívá v každodenním zajišťování náplně volného času dětí, vytváření podmínek pro jezdeckou výuku dětí (včetně organizace a zabezpečení účasti mladých jezdců na závodech), pořádání výcvikových jezdeckých táborů pro děti. Tyto aktivity provozujeme v obci Strážné v Krkonoších a v obci Záryby, okres Praha-východ.

Dejte svým dětem jedinečný zážitek!